Кредитна спілка "Український ощадний центр"

Код за ЄДРПОУ: 33198626
Телефон: моб.+38-067-34-222-34
e-mail: info@oshad.com.ua
Юридична адреса: 2610100000, 76018, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ,вул. Василіянок,буд.15,офіс 31
 

Кредити

Кредитна спілка надає членам кредитної спілки наступні види кредитів з

дотриманням таких умов:


Кредит «Універсальний»

Строк користування кредитом :

­ від 6 до 18 місяців включно;

Цільове призначення:

нерухомого майна;

Режим сплати:

– кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних

часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної

суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При

цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості

за кредитом

Порядок видачі:

– кредит видається однією сумою.

За видами забезпечення виконання зобов’язань:

­ застава;

­ порука.

­ кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію

­ споживчі кредити;